Informace k nákup

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Název prodávajícího: IR Progres spol. s.r.o
Sídlo prodávajícího: Nádražní 886
IČ prodávajícího: 6230 01 977
Internetová stránka eshopu: www.abecedaobkladu.cz
Emailová adresa prodávajícího: objednavky@abecedaobkladu.cz
Telefon prodávajícího: 774 412 900
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:
 
Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení zboží:
 
 
Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena byla uhrazena způsobem:
Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)
Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)
 
 
 
 
 
V ……………… dne …………….
 
 
 
 
 
 
                                                                                  …………….……………..
                                                                       podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)